trang-vang-tuyen-sinh

Điểm thi và chọn ngành

ảnh tuyển sinh

Điểm chuẩn và xét tuyển Nguyện vọng 2 Đại học Sài gòn năm 2013

Trường Đại học Sài gòn Công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Hệ Cao đẳng năm 2013

Điểm trúng tuyển Cao đẳng

Stt

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

1

CĐ Giáo dục Mầm non

C140201

M

17,0

2

CĐ Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

29,0

3

CĐ Sư phạm Mĩ thuật

C140222

H

20,0

Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 12/09/2013.

. Xét tuyển Nguyện vọng 2 Cao đẳng (chỉ tiêu: 990)

Chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học.

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

C220113

A1

13,0

60

C

D1

Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch)

C220201

D1

13,0

60

Lưu trữ học

C320303

C

11,0

30

D1

Quản trị văn phòng

C340406

A1

13,0

30

C

D1

Thư kí văn phòng

C340407

A1

11,0

30

C

D1

Công nghệ thông tin

C480201

A

13,0

40

A1

D1

Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A

11,0

30

A1

D1

Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A

11,0

30

A1

D1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A

11,0

40

A1

B

Giáo dục Tiểu học

C140202

A

13,0

250

A1

D1

Giáo dục Công dân

C140204

C

11,0

30

D1

Sư phạm Toán học

C140209

A

15,0

30

A1

Sư phạm Vật lí

C140211

A

14,0

 

30

A1

Sư phạm Hóa học

C140212

A

30

Sư phạm Sinh học

C140213

B

30

Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

C140214

A

10,0

30

A1

10,0

B

11,0

D1

10,0

Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp

C140215

A

10,0

30

A1

B

11,0

D1

10,0

Sư phạm Kinh tế Gia đình

C140216

A

10,0

30

A1

B

11,0

C

D1

10,0

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

15,0

30

D1

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

11,0

30

Sư phạm Địa lí

C140219

A

11,0

30

A1

C

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

14,0

60

 

Truong Cao dang nghe co dien ha noi

Online

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Face book

hinh b